Visie 

Het is de visie van kindercentrum AylaGaya om in de bonte stoet van mensen een plek te bieden aan kinderen en medewerkers met en zonder beperking, waar ieder kind en iedere medewerker zich welkom voelt en wordt uitgedaagd zich te ontwikkelen en ontplooien op een manier die past bij zijn of haar individuele mogelijkheden.

In aansluiting op deze visie is AylaGaya in 2012 begonnen met een traject om ook VVE te kunnen bieden. VVE is bedoeld om kinderen die dit nodig hebben een extra voorbereiding te geven voor zij starten met het basisonderwijs. Dit kan zijn omdat zij tweetalig opgevoed worden en Nederlands niet hun eerste taal is. Het kan ook zijn omdat zij extra stimulans nodig hebben in hun ontwikkeling. Met behulp van het kaleidoscoop programma voor de Voorschool bieden wij spelenderwijs een voorbereidingstraject voor het basisonderwijs.

Inleiding

De Voorscholen zijn de laatste jaren enorm in beweging. was er tot voor een aantal jaren sprake van peuterspeelzalen, Voorscholen en kinderopvang, zie je nu de peuterspeelzalen steeds meer veranderen in Voorscholen en vindt de Voorschool steeds meer een plek in de kinderopvang. De kinderopvang is ook niet meer de plek waar uw kind vooral goed verzorgd wordt, zij neemt steeds meer haar plek in naast de voorschool en de scholen, waar uw kind een speelse leeromgeving geboden wordt waarin de agogische relatie tussen pedagogisch medewerker, ouder en kind centraal staat.
Wij kiezen nadrukkelijk voor de agogische relatie omdat het niet alleen om de relatie tussen pedagogisch medewerker en kind gaat, centraal staat het samenspel tussen pedagogisch medewerker,kind en ouder. In deze cirkel staat het kind centraal en geven ouders en pedagogisch medewerkers gezamenlijk richting aan het opvoedkundig proces.

Binnen de voorschool groepen van AylaGaya werken we met het kaleidoscoop programma. Kaleidoscoop is een gecertificeerd Voorschool programma en al onze voorschoolleidsters zijn getraind in dit programma. Kaleidoscoop gaat uit van de de leergierigheid en nieuwsgierigheid van kinderen, werken volgens kaleidoscoop betekent kinderen activiteiten aanbieden waarin zij kunnen ontdekken wat zij al kunnen, en uitgedaagd worden om nieuwe activiteiten te ontplooien. hiervoor hebben zij een uitdagende leeromgeving nodig en stimulerende en ondersteunende leidsters.

In 2012 zijn we begonnen met de eerste voorschoolgroepen, Persival waarbij we de voorschool combineren met kinderopvang en Tristan waarbij we vier ochtenden drie uur Voorschool bieden vooraf gegaan door een kwartier in- en meelooptijd voor ouders. Ook zijn we begonnen met het betrekken van ouders bij de VVE door het organiseren van koffieochtenden waarbij uitleg gegeven wordt over het programma en thema’s zoals tweetaligheid en schoolkeuze worden besproken.

Inmiddels is er een derde VVE groep gestart in de middag groep Pennilore en zijn we verder getraind in het werken en observeren volgens de kaleidoscoop methodiek. De VVE groepn hebben ook hun vertegenwoordiging in de oudercomissie van het kindercentrum en zij zijn betrokken bij de ontwikkeling van het ouderbeleid voor de VVE. Maandelijks wordt er ook een nieuwsbrief uitgegeven waarbij de ouders worden geinformeerd over het thema van die maand.

 

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Nieuws

Lente!!