Voorschool

Sinds juli 2012 biedt kindercentrum Ayla Gaya VVE al dan niet in combinatie met opvang.
AylaGaya heeft voor het Kaleidoscoop programma gekozen omdat dit staat voor actief leren. Het doel van het kaleidoscoop programma is om kinderen een uitdagende leeromgeving te bieden, zodat zij hun natuurlijke nieuwsgierigheid gebruiken om te leren. Daarom richten we onze VVE ruimtes zo in, dat kinderen het dagelijkse leven erin herkennen, en dit spelenderwijs gaan verkennen. Zo is er een huishoek, een keuken, een winkel hoek, een bouwhoek, een autohoek, een verkleed/thema hoek en zandwater tafel en een knutsel- en verfhoek.

Samenwerking

Voor de doorgaande leerlijn hebben wij de samenwerking gezocht met de Rosa school, zij werken ook met het Kaleidoscoop programma, in groep 1 en 2 zodat kinderen met een vertrouwd programma verder werken. Dit betekent ook dat er overleg plaats vindt met de Rosa school over programma en overdracht en kinderen een plek kunnen hebben op de Rosa school.
Veel kinderen van onze VVE gaan ook naar de naastliggende scholen Overhoeks en IJsbreker, ook met deze scholen hebben we overleg en zorgen we voor een goede overdracht van de VVE naar de basisschool.

De samenwerking met de ouders is heel belangrijk voor de VVE, daarom organiseert AylaGaya, ism de ouders regelmatig ouderbijeenkomsten om met ouders uit te wisselen over taal stimulatie, omgaan met meertaligheid, opvoedingsvragen, schoolkeuze enz. Alle drie de VVE groepen verzorgen gezamenlijk een nieuwsbrief, waarmee zij de ouders informeren over het thema waar zij de komende maand mee werken, welke woordjes de aandacht krijgen, welk boek er boek van de maand wordt en of er nog een groepsuitstapje is waarbij ouders mee kunnen helpen.

Kindvolgsysteem: Alle kinderen van de VVE worden iedere 6 mnd geobserveerd, volgens een goed kindvolgsysteem wat ook gebruikt wordt door de scholen. Op basis van de observaties krijgen de kinderen gerichte activiteiten aangeboden om hun individuele vorderingen en de vorderingen als groep te stimuleren.