Ouderbeleid

Wil een kind zich thuis en veilig voelen bij ons kindercentrum is het van belang dat de ouders zich thuis voelen. Ouders zijn welkom en worden uitgenodigd om de dag te starten met hun kind op de groep, nog even een spelletje te doen of een boekje te lezen als zij daar tijd voor hebben. Waarna u uw kind over kunt dragen aan de pedagogisch medewerker die uw kind, waar nodig, ondersteunt bij het afscheid nemen. Ouders wordt regelmatig gevraagd naar hun bevinding en tevredenheid t.a.v. de opvang, en maandelijks worden zij geïnformeerd via de nieuwsbrief over het thema van het kinderdagverblijf.

Voor de schoolkinderen worden workshops, activiteiten, sport en vakantieprogramma’s georganiseerd.

Ouders worden hier apart over geïnformeerd via nieuwsbrieven. Eenmaal per jaar worden ouders uitgenodigd voor een gesprek met de mentor van hun kind om hun ervaringen en de ervaringen van hun kind door te spreken.

Jaarlijks wordt voor zowel het kinderdagverblijf als voor de bso een ouderavond gehouden.

Voor de VVE groepen Tristan en Pennilore worden maandelijks een ouderbijeenkomst georganiseerd, dit vindt plaats terwijl de kinderen naar hun VVE groep gaan. De ouderbijeenkomsten vinden plaats met behulp van de ouders uit de oudercommissie.

Iedere ouder wordt bij de start of tijdens de ouderavond geïnformeerd over het bestaan van de oudercommissie, en uitgenodigd om deel te nemen in de oudercomissie.

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Nieuws

Lente!!