Klachtenbeleid

Natuurlijk zijn we als u een klacht heeft al veel te laat…

Door intensief contact te stimuleren en u bij voorkeur actief te laten participeren in ons reilen en zeilen – dit vanuit uw persoonlijk inzicht of via de oudercommissie – willen we klachten en incidenten vóór zijn. Voorkómen is immers beter dan genezen…

Mocht u toch een klacht hebben, dan streven we er naar om samen met u in goede harmonie tot een oplossing te komen.

Sinds februari 2016 is AylaGaya lid van de geschillencommissie voor kinderdagverblijven. Dit betekent dat wanneer een klacht naar uw mening intern niet doeltreffend wordt opgelost, u gebruik kunt maken van de geschillencommissie. Het heeft altijd zin uw klacht te melden en op papier zetten, wij zullen zorgen voor een adequate afhandeling van uw klacht. Daarnaast helpt het ons om kritisch naar werkwijze te blijven kijken.

Verslag geschillencommissie 2019

Kindercentrum AylaGaya B.V.
Asterweg 20-1
1031 HN Amsterdam

Den Haag, 12 mei 2020

Betreft: geen geschillen in 2019

Geachte heer, mevrouw,

In 2019 zijn bij de Geschillencommissie Kinderopvang geen geschillen
ingediend over uw organisatie(s) en/of vestigingen. Een mooie prestatie
waarmee wij u graag feliciteren!

U ontvangt hierbij het originele certificaat op naam van de
vestiging(en) van uw organisatie waarin u wordt geprezen – dat u en wij
– zorgvuldig samen werken aan kwaliteit.

Download hier uw certificaten 

Met vriendelijke groet,

De Geschillencommissie Kinderopvang

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Nieuws

Lente!!