Peuterplein

Peuterplein is een afwisselend programma wat aan de hand van thema’s allerlei activiteiten aanbiedt, ondersteund door aansprekende voorleesboeken. De thema’s volgen de seizoenen en belangrijke zaken in het leven van uw kind zoals familie, je lichaam, huisdieren en water.

 

Handpop Raay

Handpop Raay komt bij alle activiteiten van Peuterplein wel om de hoek kijken. Hij vertelt leuke verhaaltjes, vertelt de kinderen wat hij doet, en hoe hij het doet, en laat de kinderen met hem spelen als zij dat willen. Dan zijn er ook nog de liedjes van Dirk Scheele. hij heeft bij alle thema’s een liedje gemaakt wat we zingen met de kinderen. Natuurlijk wordt er nog veel meer gezongen met de kinderen, zingen dansen en muziek maken is een vast onderdeel van ons dag programma. en dan zijn er de activiteiten. alle activiteiten worden spelenderwijs uitgevoerd, maar zijn zodanig ontwikkeld dat alle belangrijke ontwikkelingsgebieden van uw kind worden gestimuleerd.

Activiteiten programma

De activiteiten van Peuterplein zijn afwisselend, gevarieerd in opbouw, van eenvoudig naar meer uitdagend voor de oudere peuters en afwisselend in interessegebied. kinderen worden gestimuleerd in hun grove en fijne motoriek, in het omgaan met letters en getallen op een heel speelse manier en in hun sociaal emotionele ontwikkeling. en natuurlijk is het vooral bedoeld om hun fantasie en creativiteit te prikkelen.

Samen spelen is een belangrijke stap in de ontwikkeling. Dit komt op allerlei gebied aan de orde binnen de groep waar de kinderen opgevangen worden, en zeker ook in het activiteitenprogramma.
Kinderen krijgen ook de keuze, samen spelen of even alleen spelen, je hoeft niet alles samen te doen.
over het algemeen zie je kinderen als ze op een poosje op zichzelf gespeeld hebben, vanzelf weer een kijkje nemen bij de groep.

Nieuwsbrief

Alle ouders worden via de maandelijkse nieuwsbrief op de hoogte gehouden van het thema wat in die maand aan de orde is. In de nieuwsbrief worden ook de woorden die bij het thema gebruikt worden genoemd, de liedjes die we zingen en het boek wat de groep van uw kind leest als thema boek.
Als er uitstapjes worden ondernomen aan de hand van het thema worden die ook vermeld in de nieuwsbrief.

Aan het peuterplein programma is ook een observatie gekoppeld aan de hand waarvan de ontwikkeling van uw kind kan worden gevolgd. Dit is niet bedoeld om te zien of kinderen wel voldoende scoren, het is vooral bedoeld om kinderen goed te observeren, te registreren waar zij zich spelenderwijs ontwikkelen en waar zij extra stimulans nodig hebben. Als kinderen heel beweeglijk zijn en graag rennen, klimmen en klauteren, dan geven wij hen vooral die ruimte en zorgen dat zij kunnen rennen klimmen en klauteren, maar we zullen hen ook spelenderwijs fijn motorische activiteiten aanbieden en hen hierin stimuleren, zoals puzzelen, insteek mozaïek en ander frutsel speelmateriaal.

 

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Nieuws

Lente!!