Dagritme peutergroep Isolde

Op de peutergroep volgen wij een vast dagritme. Dit zorgt voor structuur en duidelijkheid voor de kinderen. Zij kunnen u zelf vertellen wat wij gaan doen na het brood eten, of wanneer we buiten gaan spelen. Door peuters deze structuur aan te bieden kunnen zij makkelijk aansluiten bij de werkwijze van basisscholen.

07.30 – 09.30
Tussen half acht en half tien worden de kinderen gebracht. Er is tijd voor een kop koffie, een gesprek met de leidsters en een spelletje met uw kind.

09.30 – 10.00
Om half tien gaan wij yoghurt drinken en vers fruit eten. Tijdens dit tafelmoment wordt er een goedemorgenlied gezongen met de kinderen en voeren wij gesprekjes met de kinderen. Als wij klaar zijn met eten gaan wij plassen en handjes wassen. De kinderen die nog een luier dragen worden verschoond.

10.00-10.45
We bieden de kinderen dagelijks een activiteit aan. Iedereen die dat leuk vindt kan aanschuiven. De activiteit kan knutselen zijn, maar ook lezen, zingen, of iets op het speelplein.

10.45-11.45
Elke dag gaan we met de kinderen naar buiten. Er is een groot afgesloten peuterplein waar de kinderen kunnen fietsen, klimmen of in de zandbak kunnen gaan.

12.00-12.45
Tijdens de lunch eten wij brood. De kinderen mogen helpen de tafel te dekken en we zingen verschillende liedjes voor het eten. Na het eten gaan we met zijn allen onze tandjes poetsen.

13.00 – 14.15
Na het eten en tandenpoetsen gaan wij onze handjes en mondjes wassen en weer even plassen. De kinderen die nog een dutje doen gaan nu slapen. De slaapruimte grenst gelijk aan de groep en de pedagogisch medewerkers blijven bij de kinderen totdat iedereen slaapt. De kindjes die wakker zijn kunnen kiezen voor een activiteit of vrij spel.

14.30-15.00
Als iedereen weer wakker is gaan wij crackers en rijstewafels eten.

15.00-16.30
Afhankelijk van de wensen van de kinderen gaan wij buiten of binnen spelen.

16.30-18.30
Tussen half 5 en half 7 worden de kinderen weer opgehaald. Om 17.00 hebben wij nog een laatste moment samen aan tafel waarbij wij fruit eten. Daarna gaan de kinderen vrij spelen.

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven