Gratis Inschrijven

U kunt een rondleiding aanvragen of u in te schrijven voor een plaatsing binnen ons kindercentrum.

Als u kiest voor een rondleiding dan stuurt u een rondleidingsformulier aan de afdeling plaatsing en planning en wordt u uitgenodigd voor een rondleiding. De rondleidingen vinden plaats op dinsdag en donderdag tussen half elf en half zeven.

Als u zich inschrijft  voor een plaats vind de volgende procedure plaats:

U kunt zich inschrijven voor de volgende dienstverlening ;

  • Kinderdagverblijf |(kdv) dit is voor de leeftijd van 0 t/m 4 jaar
  • Buitenschoolse opvang (bso) dit is voor de leeftijd van 4 t/m 12 jaar
  • VVE : voor kinderen van 2  tot 4 jaar

Na de inschrijving wordt u uitgenodigd voor een rondleiding

Na de rondleiding laat u weten aan de afdeling plaatsing en planning of u gebruik maken wilt van de kindplaats Vervolgens wordt er een contract opgemaakt door de afdeling plaatsing en planning. Nadat u dit contract getekend heeft krijgt u een uitnodiging om te komen wennen op de groep. Met klem willen we nadrukken dat de plaatsing pas is gerealiseerd nadat het contract is getekend. Afdeling plaatsing en planning neemt contact met de groep op. U wordt volgens door de groep uitgenodigd. Vervolgens start de kinderopvang.

De plaatsing verloopt via een schriftelijke procedure met de afdeling plaatsing en planning. Voor iedere ouder wordt een ouderkaart aangelegd.

Daarnaast is het belangrijk om te communiceren dat u niet vergeet uw bankrekeningnummer door te geven op het contract. Deze  is nodig voor de automatische incasso.