Visie 

Het is de visie van kindercentrum AylaGaya om in de bonte stoet van mensen een plek te bieden aan kinderen en medewerkers met en zonder beperking, waar ieder kind en iedere medewerker zich welkom voelt en wordt uitgedaagd zich te ontwikkelen en ontplooien op een manier die past bij zijn of haar individuele mogelijkheden.

Kinderen verdienen de aandacht, de ruimte, de ondersteuning, de verzorging en de mogelijkheid om zich optimaal te ontwikkelen. Daarom draait bij bso Fay (kindercentrum AylaGaya ) alles om het kind. Kinderen ontwikkelen zich in een eigen tempo en op een eigen wijze. Ieder kind is uniek en waardevol. Daarom willen we als bso openstaan voor ieder kind, ongeacht zijn of haar capaciteiten of mogelijkheden. Dit betekent dat ook kinderen van het speciaal onderwijs welkom zijn. Wij zien kinderen en medewerkers vooral vanuit hun mogelijkheden.

Kinderen ontwikkelen zich met elkaar en door elkaar, daarin kan ieders talent meetellen, wij denken daarom dat het voor kinderen waardevol is om met deze diversiteit in aanraking te komen, elkaar hierin te leren kennen, van elkaar te leren en leren rekening te houden met elkaars mogelijkheden en onmogelijkheden.
Vooral de mogelijkheden liggen op ieder gebied en het is ons streven om kinderen kennis te laten maken met hun eigen mogelijkheden, hobby’s te ontwikkelen en nieuwe interesses te ontdekken.

Als kindercentrum hechten wij veel waarde aan sport en beweging en mogelijkheden om veilig buiten te spelen. Wij zijn dan ook erg blij met onze ruime buitenspeelplaatsen en het gebruik van de sportzaal van de naastliggende scholen.
Hier bieden wij kinderen een gevarieerd sport programma door drie dagen in de week gebruik te maken van de sportzaal en alle kinderen kennis te laten maken met sport en spel door onze pedagogisch medewerkers, die ook geschoold zijn in sportieve vorming

Vanaf april/mei 2014 zullen we hier ook muzikale vorming aan toe kunnen voegen, muziek kan veel toevoegen in het leven van het kind, het is een prachtige vrije tijds besteding maar ook een heel vormende activiteit voor kinderen die zich aan het ontwikkelen zijn. Het vormt hun muzikaal gehoor en stimuleert de algemene ontwikkeling. Voorwaarde hiervoor zijn ruime en op het kind ingerichte groepsruimtes, waar kinderen de ruimte hebben om te spelen, de rust om zich met een boekje terug te trekken, waar de medewerkers hen support bieden om hun eigen spel te ontwikkelen, en hen met initiatieven uitdagen om hun mogelijkheden te verkennen.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen een gezonde levensstijl ontwikkelen, beginnend met gezonde voeding, maar ook voldoende lichaamsbeweging. Hiervoor zijn ruime buitenspeelplaatsen beschikbaar, waar kinderen naar hartelust kunnen spelen en bewegen en waar we hen ook kennis laten maken met onze kleine moestuin.

Een andere belangrijke voorwaarde is een betrokken management die medewerkers faciliteert en ondersteunt waar nodig, die samen met de leiding open staat voor vragen en opmerkingen van ouders en hier ook op reageert. Er is dagelijks van opening tot sluiting een MT’er aanwezig op een van de locaties. Omdat de locaties naast elkaar gelegen zijn, zijn zij altijd voor ouders en medewerkers aanspreekbaar.

Om deze visie in de praktijk vorm te kunnen geven, besteden we aandacht aan de volgende vier gebieden:

Het bieden van emotionele veiligheid is de meest basale maar ook de belangrijkste doelstelling van kinderopvang, pas als het kind zich vertrouwd en veilig voelt kan het groeien en zich ontwikkelen.

Dit biedt je door vaste en vertrouwde pedagogisch medewerkers, daarom zijn aan iedere bso groep twee of drie vaste pedagogisch medewerkers gekoppeld die met elkaar het mentorschap van alle kinderen invullen. De pedagogisch medewerkers bieden een ondersteunende en structurerende aanwezigheid zodat kinderen zich gezien en gekend voelen.

Een ander belangrijk aspect is een eigen leefgroep, waar kinderen hun eigen plek hebben, het speelgoed weten te vinden en zich thuis kunnen voelen. Kinderen van de bso bewegen zich vrijer over de diverse groepen. Op de eigen groep vindt de eerste opvang uit school, en het gezamenlijke eet- en drinkmoment plaats. De kinderen vinden hier de regelmaat in het programma met vertrouwde medewerkers.

Een derde belangrijk aspect zijn de kinderen van de groep. Iedere groep heeft een vaste samenstelling van leeftijdgenoten. Naar wens en als het kan worden vriendjes en vriendinnetjes of kinderen van dezelfde school op dezelfde groep geplaatst. In de groep kunnen kinderen wennen aan, en oefenen met de sociale omgang in de groep. Medewerkers op de groep zoeken actief het contact met ouders bij de start op de groep en tijdens de ophaalmomenten, om de ouder te informeren over de middag op de opvang en belangstelling te tonen voor de thuissituatie, zodat het kind merkt dat er contact en vertrouwen is tussen ouders en medewerker.

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Nieuws

Lente!!