Veiligheidsbeleid

Dit betekent jaarlijks een inventarisatie op het gebied van veiligheid op iedere groep en iedere locatie, om de veiligheid van meubilair, inrichting en gedrag te beoordelen, waarna op verbetermogelijkheden een plan van aanpak wordt gemaakt.

 

Brandveiligheid

Het kindercentrum is voorzien van een moderne brandmeldinstallatie en er wordt jaarlijks op iedere locatie een ontruimingsoefening gedaan. De installatie wordt maandelijks gecontroleerd om aan de certificeringseisen te voldoen en verzekerd te zijn van een goed functionerend systeem. Een van de Bedrijfshulpverleners is getraind als brandmeester. Jaarlijks wordt er een ontruimingsoefening gedaan met medewerkers en kinderen.

Meldcode Kindermishandeling

Intern is een aandachtsfunctionaris benoemd die medewerkers ondersteunt wanneer zij signalen zien bij een kind die doen denken aan mishandeling of misbruik. De aandachtsfunctionaris is verantwoordelijk voor het werken volgens de meldcode. Sinds april 2012 is er ook sprake van een externe vertrouwenspersoon, waar het personeel terecht kan met vermoedens van of niet gehoorde signalen!

Vanaf september 2013 zijn we overgegaan op de meldcode, opgesteld door de branche organisatie. In deze meldcode zijn stappenplannen uitgewerkt voor vermoedens van kindermishandeling en/of seksueel misbruik, seksuele intimidatie/ misbruik door medewerkers en grensoverschrijdend gedrag bij kinderen onderling. Aan de meldcode is ook een sociale kaart en een signalen lijst toegevoegd.  Jaarlijks vindt er een training over het werken met de meldcode plaats, deze wordt verzorgd door een externe trainer.

Omgaan met het 4 ogen principe en de betekenis hiervan voor AylaGaya

AylaGaya heeft al in het ontwerp en inrichting van de panden meegenomen dat de groepen visueel transparant zijn, er is veel glas naar buiten en tussen de groepen, zodat de groepen overzichtelijk en de kinderen makkelijk te volgen zijn. Groepen werken ook zij aan zij, wat betekent dat zij naast elkaar werken, meestal gescheiden door een glazen wand en of een tussenruimte, eveneens voorzien van glazen wanden, waar de kinderen slapen of een atelier ruimte hebben.
Gaande de groei van het bedrijf, maar ook in de laatste jaren waarin de bezetting vooral op het kinderdagverblijf veranderd is, zijn de groepen anders ingedeeld, maar steeds rekening houdend met de mogelijkheid dat groepen voor zover mogelijk samenwerken. Ook op de BSO groepen houden we hier rekening mee. ( meer hierover in het pedagogisch beleidsplan)

Intrinsieke Veiligheid

Buiten goed opgeleid en zelfontwikkelend personeel van onbesproken gedrag (continue VOG screening) hebben we een sterke nadruk op sociale controle, persoonlijke aanspreekbaarheid en goede onderlinge verstandhoudingen van onze medewerkers. We streven naar veiligheid, ook als de procedures falen of de realiteit ze inhaalt. De organisatie dient zelfreinigend te zijn.

 

Als uw kind ziek is zult u over het algemeen beslissen om uw kind niet naar het kindercentrum te brengen. Deze beslissing ligt ook in eerste instantie bij u. Lees meer
AylaGaya vindt samen eten een belangrijk onderdeel van onze pedagogische visie. Daarom nemen we de tijd om samen met de kinderen te eten,Lees meer
Het is van belang dat zowel kind als ouder zich thuisvoelt op ons kindercentrum. Ouders worden uitgenodigd om de dag te starten met hun kind.Lees meer
Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Nieuws

  • oudercommissie

Oproep nieuwe OUDERCOMMISSIELEDEN

De oudercommissie
De afgelopen jaren bestond de OC uit een vaste groep ouders die 8x per […]

  • 57b742f9-e647-487a-919c-934051696c19

Januari!

Mis het niet!!

dinsdag 9 januari het nieuwjaarsdiner

op de BSO.

Alle kinderen welkom.

 

 

 

  • konijn

Handige info m.b.t. vakantie BSO

Beste ouders,
Hierbij nog wat handige informatie m.b.t. de vakantie op de bso.
In de vakantie worden […]