Stagebeleid

Bij Ayla Gaya valt het stagebeleid onder de verantwoording van een gediplomeerd stage coördinator, Ook de stagebegeleiding wordt verzorgd door getrainde stagebegeleidsters. Hiermee willen we stagiaires op een professionele en praktische manier ondersteuning bieden bij het volgen van hun opleiding. In principe worden de stagiaires in de eerste twee jaar als een extra inzet gezien ten behoeve van de kinderen. Alleen aan het eind van hun opleiding worden zij meer zelfstandig in gezet om te kunnen beoordelen of zij klaar zijn voor hun beroepsuitoefening.

In het geval van een BBL plek wordt de stagiaire vanaf het begin voor een bepaald percentage ingezet, dit wordt gecommuniceerd via de groep als hier sprake van is.

 

Als basis voor veiligheid en gezondheid in ons kindercentrum richten we ons op het veiligheidsbeleid zoals de GGD dit beschrijft. Dit betekent jaarlijks een inventarisatie op elke groep.Lees meer
Dit betekent jaarlijks een inventarisatie op het gebied van veiligheid op iedere locatie en op iedere groep, om de veiligheid van meubilair, inrichting en gedrag te beoordelen, Lees meer
Als uw kind ziek is zult u over het algemeen beslissen om uw kind niet naar het kindercentrum te brengen. Deze beslissing ligt ook in eerste instantie bij u. Lees meer
Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Nieuws

  • oudercommissie

Oproep nieuwe OUDERCOMMISSIELEDEN

De oudercommissie
De afgelopen jaren bestond de OC uit een vaste groep ouders die 8x per […]

  • afbeelding 1

Voorjaar

Knutselen!!

 

 

 

 

  • konijn

Handige info m.b.t. vakantie BSO

Beste ouders,
Hierbij nog wat handige informatie m.b.t. de vakantie op de bso.
In de vakantie worden […]