Personeelsbeleid

In het kindercentrum werkt een gemotiveerd team, zowel jonge enthousiaste, als oudere zeer ervaren medewerkers die er plezier in hebben om uw kind een fijne dag te bezorgen.

Wij werken met een vast team medewerkers, die als het nodig is ook voor elkaar invallen bij vakantie en of ziekte. Op de verschillende leefgroepen van de kinderen staan vaste medewerkers die met elkaar verantwoordelijk zijn voor de zorg van de kinderen en de sfeer op de groep.

Sinds januari 2017 hebben wij een contract met Bring at Work, een jong, dynamisch bedrijf dat zich onderscheidt in de uitzendbranche vanwege de persoonlijke aanpak. We streven ernaar om zoveel mogelijk met een kleine pool van vaste invalkrachten te werken. Zo blijft er een zekere mate van continuïteit op de groepen.

Over het algemeen streven we er naar om binnen het kinderdagverblijf met de eigen invallers te blijven werken en  Bring at Work in te zetten op de bso, dit gaat om kortere diensten en zij staan altijd naast een vaste kracht.

Alle medewerkers zijn gediplomeerde SPW 3 krachten, diverse medewerkers hebben ook een SPW 4 opleiding gedaan als verrijking van hun kennis. Ook gebeurt het dat medewerkers een HBO opleiding volgen naast het werk en stageopdrachten uitvoeren op de werkplek.

Op de VVE groepen wordt structureel gebruik gemaakt van de inzet van een HBO’er als coach en een HBO’er op de groep. Dit is een gemeentelijke stimuleringsmaatregel om de effectiviteit van het programma te waarborgen en verbeteren. De VVE medewerkers van AylaGaya zijn allemaal gecertificeerd volgens de kaleidoscoop methodiek.

Jaarlijks wordt een studiedag georganiseerd om thema’s voor het gehele team onder de aandacht te brengen. Daarnaast is er wekelijks overleg om de gang van zaken op de groep te bespreken.

 

Bij Ayla Gaya valt het stagebeleid onder de verantwoording van een gediplomeerd stage coördinator, Ook de stagebegeleiding wordt verzorgd door getrainde stagebegeleidsters. Lees meer
Als basis voor veiligheid en gezondheid in ons kindercentrum richten we ons op het veiligheidsbeleid zoals de GGD dit beschrijft. Dit betekent jaarlijks een inventarisatie op elke groep.Lees meer
Dit betekent jaarlijks een inventarisatie op het gebied van veiligheid op iedere locatie en op iedere groep, om de veiligheid van meubilair, inrichting en gedrag te beoordelen, Lees meer
Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Nieuws

  • oudercommissie

Oproep nieuwe OUDERCOMMISSIELEDEN

De oudercommissie
De afgelopen jaren bestond de OC uit een vaste groep ouders die 8x per […]

  • afbeelding 1

Voorjaar

Knutselen!!

 

 

 

 

  • konijn

Handige info m.b.t. vakantie BSO

Beste ouders,
Hierbij nog wat handige informatie m.b.t. de vakantie op de bso.
In de vakantie worden […]