Klachtenbeleid

Natuurlijk zijn we als u een klacht heeft al veel te laat…

Door intensief contact te stimuleren en u bij voorkeur actief te laten participeren in ons reilen en zeilen – dit vanuit uw persoonlijk inzicht of via de oudercommissie – willen we klachten en incidenten vóór zijn. Voorkómen is immers beter dan genezen…

Mocht u toch een klacht hebben, dan streven we er naar om samen met u in goede harmonie tot een oplossing te komen.

Sinds februari 2016 is AylaGaya lid van de geschillencommissie voor kinderdagverblijven. Dit betekent dat wanneer een klacht naar uw mening intern niet doeltreffend wordt opgelost, u gebruik kunt maken van de geschillencommissie. Het heeft altijd zin uw klacht te melden en op papier zetten, wij zullen zorgen voor een adequate afhandeling van uw klacht. Daarnaast helpt het ons om kritisch naar werkwijze te blijven kijken.

 

Welke klachten

Klachten kunnen gaan over o.a de volgende onderwerpen:

– klachten over de omgang met ouder/kind

– klachten over de verzorging van uw kind

– klachten over het aanbod en/of pedagogisch handelen

– klachten over het niet nakomen van afspraken

– klachten over de diensten van het management

Wat kunt u doen met uw klacht? U kunt de interne klachtenprocedure doorlopen:

Interne klachtenprocedure

– U richt zich met de klacht tot de betrokken medewerker, bijv. de groepsleid(st)er. De betreffende medewerker probeert de klacht met u op te lossen.

– De klacht wordt niet naar tevredenheid opgelost of gaat over de organisatie in het algemeen, dan richt u zich tot de leidinggevende of tot de directie van de organisatie. Deze probeert de klacht in overleg met u en de betrokken medewerker op te lossen.

Als dit traject uw klacht niet verhelpt, kunt u zich indien u dit wilt, wenden tot de externe geschillen commissie. Is uw klacht van dien aard dat u die niet intern kunt of wilt aankaarten, dan kunt u zich ook rechtstreeks wenden tot de geschillencommissie.

Externe klachtenprocedure

Onafhankelijk of u wel of niet gebruik maakt van de interne klachtenprocedure, kunt u zich als ouder rechtstreeks wenden tot de Stichting geschillencommissie Kinderopvang (www.geschillencommissiekinderopvang.nl) waar onze organisatie bij aangesloten is.

Oudercommissieleden kunnen zich ook wenden tot de geschillencommissie Kinderopvang. De geschillencommissie bemiddelt ook bij geschillen tussen de oudercommissie en het kindercentrum.

Kindercentrum AylaGaya laat zich in de behandeling van geschillen leiden door het hier inzichtelijk gemaakte Reglement Geschillencommisie Kinderopvang.

Teneinde de afwikkeling voor alle partijen zo positief als maar mogelijk is te laten verlopen hebben wij ons verplicht tot een nakomensgarantie bij de MOgroep, met wie wij ook onze algemene voorwaarden hebben samengesteld.

 

In het kindercentrum werkt een gemotiveerd team, zowel jonge enthousiaste, als oudere zeer ervaren medewerkers die er plezier in hebben om uw kind een fijne dag te bezorgen.Lees meer
Bij Ayla Gaya valt het stagebeleid onder de verantwoording van een gediplomeerd stage coördinator, Ook de stagebegeleiding wordt verzorgd door getrainde stagebegeleidsters. Lees meer
Als basis voor veiligheid en gezondheid in ons kindercentrum richten we ons op het veiligheidsbeleid zoals de GGD dit beschrijft. Dit betekent jaarlijks een inventarisatie op elke groep.Lees meer
Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Nieuws

  • oudercommissie

Oproep nieuwe OUDERCOMMISSIELEDEN

De oudercommissie
De afgelopen jaren bestond de OC uit een vaste groep ouders die 8x per […]

  • 57b742f9-e647-487a-919c-934051696c19

Januari!

Mis het niet!!

dinsdag 9 januari het nieuwjaarsdiner

op de BSO.

Alle kinderen welkom.

 

 

 

  • konijn

Handige info m.b.t. vakantie BSO

Beste ouders,
Hierbij nog wat handige informatie m.b.t. de vakantie op de bso.
In de vakantie worden […]