Gezondheidsbeleid

Als basis voor veiligheid en gezondheid in ons kindercentrum richten we ons op het veiligheidsbeleid zoals de GGD dit beschrijft voor de kinderopvang.

Dit betekent jaarlijks een inventarisatie op het gebied van gezondheid op iedere groep, om gezond gedrag te sturen en te stimuleren. Op basis hiervan worden protocollen t.b.v. gezond en hygiënisch gedrag opgesteld. Belangrijke protocollen zijn het ziekte protocol en het hygiëne protocol. Veel van de dagelijkse afspraken zijn vast gelegd in de werkinstructies.

Ook gezonde voeding maakt onderdeel uit van het gezondheidsbeleid, kinderen worden vertrouwd gemaakt met een regelmatig en gevarieerd eetpatroon, afgestemd op hun behoefte en leeftijd. Maar er wordt vooral aandacht besteed aan het sociale karakter van de maaltijd, kinderen krijgen tijd en aandacht tijdens het eten.

 

Dit betekent jaarlijks een inventarisatie op het gebied van veiligheid op iedere groep, om de veiligheid van meubilair, inrichting en gedrag te beoordelen, Lees meer
Als uw kind ziek is zult u over het algemeen beslissen om uw kind niet naar het kindercentrum te brengen. Deze beslissing ligt ook in eerste instantie bij u. Lees meer
AylaGaya vindt samen eten een belangrijk onderdeel van onze pedagogische visie. Daarom nemen we de tijd om samen met de kinderen te eten,Lees meer
Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Nieuws

  • oudercommissie

Oproep nieuwe OUDERCOMMISSIELEDEN

De oudercommissie
De afgelopen jaren bestond de OC uit een vaste groep ouders die 8x per […]

  • afbeelding 1

Voorjaar

Knutselen!!

 

 

 

 

  • konijn

Handige info m.b.t. vakantie BSO

Beste ouders,
Hierbij nog wat handige informatie m.b.t. de vakantie op de bso.
In de vakantie worden […]