Persoonlijke Competentie

Kinderen hebben van nature de behoefte om hun omgeving te ontdekken, eerst door alles te proeven, dan door alles te laten bewegen en gebiologeerd te zijn door geluiden en muziek, maar zij zijn vooral geïnteresseerd in de kinderen en volwassenen om hen heen.

Wij volgen hen hierin door de omgeving uitdagend te maken, rust en activiteit voor hen af te wisselen zodat alle indrukken ook verwerkt kunnen worden, en ze te volgen in hun interesse.

Uw schoolkind wordt hierin gesteund door na school met de kinderen uit zijn groep activiteiten te ondernemen, samen met vriendjes te computeren of hutten te bouwen. Daarnaast bieden we regelmatig nieuwe activiteiten, gaan we sporten wordt er met kinderen in de tuin gewerkt, zodat kinderen ontdekken waar hun interesses liggen.

 

Kinderen zijn hoe jong ook heel sociale wezentjes, maar ook afhankelijk van hun sociale vaardigheden. Een baby doet een appél op ons door te kijken, te brabbelen te huilen. Lees meer
Voor alle kinderen betekent dit, dat zij er mogen zijn, welkom en gezien zijn en dat er voor hen wordt gezorgd. Daarbij help je hen ook met leren rekening houden met anderen, Lees meer
Het bieden van emotionele veiligheid is de meest belangrijkste doelstelling van kinderopvang, pas als het kind zich vertrouwd en veilig voelt kan het groeien en zich ontwikkelen. Lees meer
Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Nieuws

  • oudercommissie

Oproep nieuwe OUDERCOMMISSIELEDEN

De oudercommissie
De afgelopen jaren bestond de OC uit een vaste groep ouders die 8x per […]

  • afbeelding 1

Voorjaar

Knutselen!!

 

 

 

 

  • konijn

Handige info m.b.t. vakantie BSO

Beste ouders,
Hierbij nog wat handige informatie m.b.t. de vakantie op de bso.
In de vakantie worden […]