Sociale competentie BSO

Het stimuleren van sociale competenties doen wij in het kindercentrum door al bij het samen stellen van de groep rekening te houden met vriendjes en klasgenoten. Wanneer een kind als hij nieuw in de groep komt een klasgenootje of een vriendje ziet zal hij/zij zich eerder op zijn gemak voelen om de groep en de ruimte te verkennen.

In het dagprogramma worden veel gezamenlijke momenten gecreëerd, samen eten en drinken, eens per week samen sporten, samen een spelletje doen of buien spelen, waarmee we kinderen ondersteunen in het contacten leggen in de groep. Daarnaast bieden wij voor alle bso groepen sport en andere activiteiten aan, waarin kinderen hun talenten en interesses kunnen ontdekken, maar ook leren samen werken door bv. samen te koken.

Vanaf april/mei 2014 wordt ons programma voor de bso uitgebreid met muzikale vorming.

De tijd die kinderen achter de computer mogen besteden, mogen zij met z’n tweeën besteden zodat zij ook elkaar kunnen helpen bij het leren van nieuwe spelletjes. Daarnaast worden kinderen gestimuleerd mee te helpen met tafel dekken, opruimen, en bv het voorbereiden van feesten op de groep, zoals verjaardagen en het vieren van sinterklaas en kerst.

Mentorschap

Ieder kind heeft een mentor, een van de medewerkers van zijn eigen groep. Zij houden in het bijzonder het welzijn van dit specifieke kind in de gaten, zij onderhouden contact met de ouders, en waar nodig bespreken zij vragen en problemen met de ouders. Dit kan gaan om eet- en drinkgewoonten tot specifiek speelgedrag, of gedrag wat juist achterwege blijft. Ouders hebben bij wijze van de mentor ook een vast aanspreekpunt, en tenminste eens per jaar vindt er een gesprek met de ouders plaats over het welbevinden van het kind op het kindercentrum.

 

Zowel de groepsruimtes als de buitenruimtes zijn groots opgezet. Dit schenkt de kinderen de mogelijkheid om zich vrij door de ruimten te bewegen.  Lees meer
Kinderopvang biedt een brede samenleving, waar kinderen in aanraking komen met andere aspecten van de diversiteit die onze samenleving kenmerkt.Lees meer
Het is de visie van kindercentrum AylaGaya om in de bonte stoet van mensen een plek te bieden aan kinderen en medewerkers met en zonder beperking, Lees meer
Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Nieuws

  • oudercommissie

Oproep nieuwe OUDERCOMMISSIELEDEN

De oudercommissie
De afgelopen jaren bestond de OC uit een vaste groep ouders die 8x per […]

  • afbeelding 1

Voorjaar

Knutselen!!

 

 

 

 

  • konijn

Handige info m.b.t. vakantie BSO

Beste ouders,
Hierbij nog wat handige informatie m.b.t. de vakantie op de bso.
In de vakantie worden […]