Normen en Waarden BSO

Kinderopvang biedt een bredere samenleving dan het gezin, waar kinderen in aanraking komen met andere aspecten van de cultuur en de diversiteit die onze samenleving kenmerkt. De groepssetting biedt daarom in aanvulling op de gezinssituatie, heel eigen mogelijkheden voor het deel zijn van en functioneren in een groep.

Om een hechte groep te vormen besteden we veel aandacht aan gezamenlijk maaltijden, maar vooral aan het vieren van verjaardagen en feestdagen.

We bieden kinderen ook de veiligheid van een duidelijk programma en voorspelbaar gedrag, zodat zij weten waar ze aan toe zijn. De leiding bespreekt de regels die gelden op de groep voor alle kinderen en bieden hen hiermee een duidelijk kader waarin zij hun eigen activiteiten kunnen ontplooien.

Belangrijke regels op de groep zijn: respectvol gedrag naar elkaar en de omgeving, eerlijk zijn, en kunnen rekenen op de steun van de leiding als je er zelf niet uit komt.

Bij ruzies en conflicten worden kinderen gestimuleerd om dit samen uit te spreken, komen zij er niet uit dan helpt de leiding hen met het zoeken naar de oorzaak en de oplossing van het conflict. Het is pas voorbij als de kinderen het met elkaar uitgesproken hebben.

De relatie van de medewerkers naar de kinderen is vooral ondersteunend de kinderen krijgen de ruimte om eigen keuzes te maken, hun spel te verrijken en initiatieven te ontwikkelen.

 

Het is de visie van kindercentrum AylaGaya om een plek te bieden aan kinderen en medewerkers met en zonder beperking,waar ieder kind en iedere medewerker zich welkom voelt Lees meer
Het is onze doelstelling om op een overzichtelijke schaal, betrokken en kwalitatief hoog waardige kinderopvang te bieden, waar ouders en kinderen zich welkom en gezien voelen.Lees meer
Kinderen hebben de behoefte om te onderzoeken en experimenteren, zij hebben hier een uitdagende ruimte voor nodig en pedagogisch medewerkers die hen hierin ondersteunen.Lees meer

 

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Nieuws

  • oudercommissie

Oproep nieuwe OUDERCOMMISSIELEDEN

De oudercommissie
De afgelopen jaren bestond de OC uit een vaste groep ouders die 8x per […]

  • afbeelding 1

Voorjaar

Knutselen!!

 

 

 

 

  • konijn

Handige info m.b.t. vakantie BSO

Beste ouders,
Hierbij nog wat handige informatie m.b.t. de vakantie op de bso.
In de vakantie worden […]