BSO Arthur voor 5 – 7 jaar

Groep Arthur is de tussen groep waar de kinderen die te oud worden voor Joy naar toe kunnen. Groep Arthur gaat samen met Joy naar de nieuwe locatie Gaya. De groepen gebruiken naast elkaar de begane grond verdieping.

Hier hebben zij een fantastische grote groepsruimte, waar volop ruimte is voor voorlopig 10 kinderen en op termijn 20 kinderen. De kinderen starten op Arthur na school met een cracker en wat drinken, waarna het spelen kan beginnen. Er is genoeg keuze mogelijkheid, wordt het knutselen in het atelier, wat zij delen met hun buurgroep Joy, of lekker lezen in de leeshoek.

Bouwen of een spelletje doen en altijd is er de mogelijkheid om buiten te spelen, en kiezen de meeste kinderen er ook voor om een poosje of de hele middag naar buiten te gaan.

Onze voordelen

veiligheid op de groep en bij het buiten spelen vinden we belangrijk. Hier wordt veel aandacht aan besteed bij het inrichten van de groep en bijv het opstellen van de buitenspeelregels. Voor specifieke gelegenheden zoals het vervoer van school naar bso werken we volgens het vervoersprotocol.
Groep Arthur heeft een vaste samenstelling die per dag varieert. Kinderen spelen op de eigen groep of in overleg met vriendjes of vriendinnen op een van de andere groepen. Zij hebben een nieuwe groepsruimte met op de leeftijd afgestemd meubilair en materiaal. Zij kunnen het atelier en de computerruimte samen met Joy gebruiken.
Arthur heeft vaste medewerkers die ook mentor zijn van alle kinderen op de groep. Zij zijn de eerst aanspreekbare persoon voor zowel het kind als de ouder. In de praktijk zal groep Arthur nauw samen werken met groep Joy.
Iedere groep heeft eigen speelgoed, zo heeft ook Arthur een hoek met bouw materiaal, een lees en boeken hoek en een  huis en poppenhoek.
Het kindercentrum betrekt warme maaltijden van Apetito, een externe cateraar, die de maaltijden in componenten, diepgevroren aanlevert.  Wij maken wekelijks een menu waarbij we met de beschikbare componenten, gevarieerde maaltijden samen stellen. Omdat iedere gezins situatie anders is, zijn de maaltijden geen onderdeel van het bso pakket. Als u uw kind wilt laten deelnemen aan de maaltijden kunt u een 10 strippenkaart kopen, waarbij u 3 euro per maaltijd betaalt. U geeft dan vooraf aan op welke dagen uw kind wilt mee eten.

De locatie

Ook voor de kinderen van Arthur is er de mogelijkheid om te gaan sporten afhankelijk van hun aanwezigheid worden zij maandag, dinsdag of donderdag ingedeeld. Muziekles is een keuze…Lees meer
De kinderen van groep Arthur  maken gebruik van het grote speelplein, wat ligt tussen locatie Fay en de scholen. Hier is voldoende mogelijkheid om te voetballen, skaten, touwtje springen Lees meer
,

Foto’s interieur

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Nieuws

  • oudercommissie

Oproep nieuwe OUDERCOMMISSIELEDEN

De oudercommissie
De afgelopen jaren bestond de OC uit een vaste groep ouders die 8x per […]

  • afbeelding 1

Voorjaar

Knutselen!!

 

 

 

 

  • konijn

Handige info m.b.t. vakantie BSO

Beste ouders,
Hierbij nog wat handige informatie m.b.t. de vakantie op de bso.
In de vakantie worden […]